آهن اسفنجی

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی چیست؟ آهن اسفنجی(DRI) محصول حاصل از احیای مستقیم سنگ آهن میباشد. (منظور از سنگ آهن، همان گندله میباشد) در عملیات احیای مستقیم، بدون…