نازل تاندیش استکانی

نازل تاندیش زیرکونیایی استکانی یک قطعه نسوز می باشد که در ریخته گری پیوسته شمش ریزی (ccm) مورداستفاده قرار می گیرد و بعنوان مجرای عبور مذاب فولاد و انتقال مذاب از تاندیش به قالب مسی می باشد و بعنوان یک قطعه استراتژیک هست و کیفیت بالای نازل تاندیش موجب اطمینان در ذوبریزی می گردد و کیفیت محصول تولیدی که همان شمش فولادی می باشد را تضمین می کند. نازل تاندیش زیر کونیایی استکانی یک قطعه نسوز به شکل مخروط ناقص از جنس آلومیناکربن و بعنوان مجرای عبور مذاب استفاده می گردد.

سایز: 12 الی 16.5

کیفیت: با عیار زیرکونیایی 90% به بالا