مواد اولیه کربنی

کک پرسلفور
کک کم سلفور
کک متالورژی

فروآلیاژ ها

فروسیلیسیم
فروسیلیکومنگنز
فروسیلیکومنیزیم
فرومولیبدن

نازل ها

نازل های تاندیش قندانی
نازل های تاندیش استکانی
صفحه اسلاید گیت
نازل های بیرونی و درونی

سیمان SECAR

سیمان 81 پلانیوم

نسوز های بی شکل

آسترهای پایه اسپینل و آلومینیایی
آسترهای پایه منیزیتی

سایر محصولات

الکترود گرافیتی
ماشین کوبش دیرگداز
مخلوط کن جفت بازو
ماسه و ماسه مجرای کرومیتی
پودر ریخته گری
آهن اسفنجی