فرومنگنز

منگنز به عنوان یک ماده اساسی برای تولید چدن و فولاد (بخصوص فولاد کربن دار) می باشد. از ترکیب اکسید منگنز و اکسید آهن فرومنگنز تشکیل شده و به سه گروه فرومنگنز پرکربن – فرومنگنز کم کربن و فرومنگنز کربن متوسط تقسیم بندی می شوند. فرومنگنز بیشتر در اکسیژن زدایی فولاد و تولید فولاد آلیاژی حاوی منگنز استفاده می شود که فرومنگنز پرکربن بیشترین کاربرد را دراین زمینه دارد. با اضافه شدن مقدار مشخصی فرومنگنز در آلیاژ میتوان خطر شکست پذیری قطعات را کاهش داد. بعلاوه فرومنگنز باعث افزایش استحکام و سختی پذیری فولاد می شود که فرومنگنز پرکربن برای افزایش استحکام مکانیکی و سختی در تولید فولادهای آلیاژی کاربرد بیشتری دارد. در فولادهای آلیاژی که در منابع حساس استفاده می شوند و فولادهای مصرفی درعملیات جوشکاری از فرومنگنز کم کربن و فرومنگنز کربن متوسط استفاده می شود.