فروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز فروآلیاژی است که از ترکیب سیلیسیم و منگنز تشکیل شده است. معمولا این دسته از آلیاژها بین ۱۲ تا ۱۶ درصد سیلیسیم و ۵۰ تا ۷۰ درصد منگنز دارند. به دلیل دارا بودن هر دو عنصر سیلیسیم و منگنز، این فروآلیاژ خواص هر دو دسته از آلیاژهای فروسیلیسیم و فرومنگنز را دارا است و از آن به عنوان کمک بار برای تولید فولادهای کم کربن استفاده می شود.