فروسیلیسیم

“فروسيليسيم در صنايع ريخته گري و توليد فولاد”

– اكسيژن زدا : فروسيليسيم در صنايع توليد فولاد به عنوان اكسيژن زدا كاربرد عمده دارد.

-جوانه زا : به علت گرافيت زائي بالاي سيليسيم، فروسيليسيم به عنوان جوانه زا در توليد انواع چـدنهاي خاكستري كاربرد دارد.

-عنصر آلياژي : سيليسيم يكي از عناصـر آليـاژي مهـم در آليـاژ هـاي آهنـي و غيـر آهنـي اسـت از فروسيليسيم براي افزودن سيليسيم به چدن يا فولاد آلياژي استفاده مي كنند .

 

“توليد فولاد هاي نسوز”

-ماده احياء كننده در توليد ساير فروآلياژ ها: وقتي فروسيليسيم در ريخته گري فولاد مورد اسـتفاده قرار مي گيرد استحكام، سختي، الاستيسيته و قابليت مغناطيسي آن افزايش مي یابد. بـا افـزودن فروسيليس به مذاب همچنين مي توان از تشكيل كاربيد هاي ناخواسته جلوگيري کرد.

 

-صنايع شيميايي: البته در حال حاضر استفاده عمده فروسيليس در ايران براي اكسيژن زدايي فولاد در پاتيل فولاد بر و جوانـه زايي در ريخته گري چدن هاي خاكستري، استفاده به عنوان عنصر آلياژي در فولادهاي آليـاژي مـي باشـد.

سفارش از محموعه آرکا گداز

پشتیبانی خرید محصول

برای اطلاع بیشتر از محصول و ثبت سفارش تلفنی 09916679684 تماس گرفته و مشاوره خود را دریافت نمایید.

ایمیل / فکس

ایمیل : info@arkagodaz.com
فاکس : 04135595614