آسترهای پایه منیزیتی

جرم های منيزيتی و منيزيت اسپينلی از آنجا که هيچ واکنشی با قليايی ها انجام نمی دهند، مقاومت بالائی در برابر خوردگی داشته و به مقدار کم تحت تاثير اتمسفر کوره قرار می گيرند و از اين رو برای توليد فولادهای قليائی و نقطه ذوب بالا مناسب می باشند. با توجه به نوع کوره، نوع ذوب و کاربرد آن در سه نوع توليد می گردند؛ در اين محصولات با افزايش درصد اسپينل مقاومت جرم های منيزيتی در برابر خوردگی و شوک پذيری بهبود می يابد. در کوره هائی با ظرفيت بالا که لايه خاک کوبی ضخيم بوده و امکان سيخ زدن وجود دارد، استفاده از اين جرم توصيه می گردد. همچنين در مورد کوره های سنگين، استفاده از جرم منيزيت اسپينلی آلومينا بالا نتيجه مطلوب تری خواهد داشت . لازم به ذکر است جرم منيزيتی 95c) Mag 86) جهت مصارف کوره های قوس الکتريکی نيز مورد استفاده قرار می گيرد.